Project
team:

Project
executing
organizations:

Despre proiect

În România, în urma schimbãrilor politice si economice, numeroase amplasamente industriale si militare nu au mai fost utilizate, sau au fost utilizate numai într-o micã mãsurã.
Prin utilizarea industrialã sau militarã a acestor situri s-au produs contaminãri; mai mult chiar, infrastructura existentã nu mai face fatã cerintelor-standard de naturã tehnicã, de dreptul muncii si ecologice din Europa. Aceste situri necesitã impulsionãri în vederea reutilizãrii lor.


Reactivarea durabilã la siturilor contine managementul, reabilitarea, depoluarea si reintegrarea în circuitul utilizãrii a siturilor industriale în scopul îmbunãtãtirii, în prezent si în viitor, a calitãtii vietii (locuire si muncã) într-o regiune, în mãsura în care acest lucru este compatibil din punct de vedere ecologic, fezabil din perspectivã economicã, stabil institutional si acceptabil din punct de vedere social.


Ghidul elaborat in cadrul proiectului poate fi accesat la rubrica Download.